Hyvä perintätapa 2024

 

Hyvä perintätapa uudistui - mitä tulee tietää sen vaikutuksesta yritystoimintaasi?

"Hyvä perintätapa" on perinteisesti ollut käsite, jonka sisältö sekä määritelmä ovat vaihdelleet perintätoimistokohtaisesti. Nyt hyvän perintätavan raameja on selkeytetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston taholta ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

Tiedätkö, mitä on välttämätöntä ottaa huomioon perintää hoitaessa? Tämä opas on kaikille, joiden yrityksellä on laskutusta - tai heille, joita perintä laskutusprosessin osana kiinnostaa muuten vaan.

Oppaassa käydään läpi mm. :

💡Mitä hyvällä perintätavalla tarkoitetaan?

💡Mikä hyvässä perintätavassa on muuttunut?

💡Mitkä ovat velallisen oikeudet?

💡Mitä tulee ottaa huomioon perintäkumppania valitessa?

💡Miten Uuva toteuttaa hyvää perintätapaa?

Lataa opas sähköpostiisi oheisen lomakkeen kautta!