Skip to content

Kontrollera din personliga information

Kontrollera din personliga information

Vill du veta vilken information Uuva har om dig? Vi tar datasäkerhet på största allvar och alla har också rätt att kontrollera sina egna personuppgifter.

För att säkra dina personuppgifter kräver vi att du fyller i det bifogade formuläret i sin helhet. Om formuläret inte fylls i i sin helhet kommer vi tyvärr inte att kunna rikta din begäran om dataskydd till informationen i vårt register.Blanketten efterfrågar all information vi anser vara nödvändig för att säkra dina personuppgifter. Fyll i åtminstone alla fält markerade som obligatoriska.

Du kan också göra din begäran om personuppgifter via post till adressen:

  • Uuva Oy, PL 164, 00701 Helsinki

Den information som efterfrågas på formuläret är nödvändig så att vi på ett adekvat sätt kan identifiera förfrågan och rikta din begäran om dataskydd till informationen i vårt register. Om du vill att informationen ska levereras via e-post, vänligen ange din e-postadress.

Vid förfrågningar per post ber vi dig att lämna samma uppgifter som i formuläret för begäran om granskning av registeruppgifter. Om du vill ha svar per e-post, vänligen ange din e-postadress i din förfrågan. I annat fall skickas informationen per post.

Vi svarar på alla förfrågningar eller önskemål om dataskydd så snart som möjligt, dock senast en månad efter att begäran gjordes.

Kontrollera dina personuppgifter genom att fylla i formuläret nedan