Skip to content

Dataskydd

Vår behandling av personuppgifter är bunden av ett strikt dataskydd.

Dataskydd

 

Vårt bolag tar allvarligt på all personuppgiftsbehandling som ingår i verksamheten. Vi behandlar personuppgifter om våra uppdragsgivare och kunder samt om sökande till tjänster hos oss och vår personal. Personuppgifter behandlas vid kreditkontroll och kreditadministration samt vid tillhandahållande av livscykeltjänster för fakturor. Personuppgifterna fås från våra uppdragsgivare, kunder eller personal. Personuppgifter kan också fås ur olika register som är tillgängliga för en bred allmänhet eller ur offentliga register. Våra kunder har ingen personlig skyldighet att överlämna sina personuppgifter till oss för behandling.

 

Vid behandlingen av personuppgifter intar vi generellt rollen som personuppgiftsansvarig enligt det som närmare fastställs i EU:s dataskyddsförordning. Vi behandlar enbart personuppgifter enligt gällande rättsliga grund. Grunderna för behandling är fullföljande av avtal, lagstadgade skyldigheter eller berättigat intresse. Om du uttryckligen gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla detta samtycke.

 

Behandlingen av personuppgifter är krypterad på ett sätt som uppfyller kraven på krypteringsmetoder enligt dataskyddslagstiftningen. Särskilt känsliga personuppgifter behandlas med ännu striktare metoder än övriga uppgifter. Behandling av sådana personuppgifter kan krävas bland annat för att lägga fram eventuella yrkanden exempelvis i domstol.

 

Vi bedriver verksamhet i Finland och lämnar inte ut personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter lämnas främst ut till myndigheter. Personalen kommer åt personuppgifterna, men enbart i den omfattning som är nödvändigt med tanke på arbetsuppgifterna för medarbetaren i fråga. Alla våra medarbetare har förbundit sig till tystnadsplikt visavi uppgifter de får kännedom om genom sitt anställningsförhållande.

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Lagringstiden fastställs utgående från grunden för behandling av personuppgifterna i fråga. När grunden för behandling av personuppgifterna upphör, raderas uppgifterna helt och finns därefter inte i någon som helst av våra databaser. Vi behandlar inte dina uppgifter inom ramen för vår personuppgiftsbehandling med sådana metoder för automatiskt beslutsfattande som avses i dataskyddsförordningen.

 

Om du vill granska vilka personuppgifter om dig vi har i vårt register, rätta till brister i dem, begränsa behandlingen av dem för något avsnitt, be att de raderas, överföra dem eller på annat sätt motsätta dig behandlingen, kan du kontakta oss via det formulär som finns på vår webbplats. Enligt vår bedömning orsakar inte behandlingen av dina personuppgifter dig några ovanliga skadliga följder.

 

Om vi drabbas av en datasäkerhetsincident agerar vi omedelbart på det sätt som dataskyddsförordningen förutsätter för att minimera hotet mot dina personuppgifter. Det primära förfaringssättet är en anmälan som vi gör om incidenten till dataskyddsombudsmannen. Du har också alltid rätt att kontakta dataskyddsombudsmannen om du anser att vi inte agerat korrekt vid behandlingen av dina personuppgifter.

 

Närmare information om sådan behandling av personuppgifter som ingår i vår verksamhet kan läsas i dataskyddsbeskrivningen på vår webbplats.

 

Vi håller dataskyddssidan uppdaterad och åtgärdar brister som vi upptäcker så snart som möjligt.

 

Kontrollera dina personliga uppgifter

 

Nimetön (864 x 300 px) (864 x 350 px) (1)