Skip to content

Information till konsumenten

 

 

Fick du mail från oss?

sain postia uuvalta (1)

Ät hunden upp din räkning, hade räkningen fel kontaktinformation, bjöd livet på dig utmaningar eller glömde du bara bort? Om fakturan inte betalades och du fick post i Uuvas namn; en faktura, en betalningsanmärkning eller ett inkassobrev, inga problem, oavsett situation så löser det sig.

Vi vet att det finns otaliga anledningar till att en räkning kanske inte betalas, och vem som helst kan hamna i en situation där deras livssituation har blivit utmanande.

Om du fått en betalningsanmärkning eller ett inkassobrev från oss och du betalar din faktura till förfallodagen, då har ärendet skötts till slutet för oss. Kom ihåg att en obetald skuld kan leda till en kreditupplysning, så oavsett situation är det bäst att komma överens om saken innan juridisk indrivning.

Om det är en utmaning för dig att betala fakturan före förfallodagen, kontakta vår kundtjänst så tidigt som möjligt för att komma överens om en betalningsplan med oss. Skulden kan även betalas i mindre delbetalningar. Vi tar gärna fram ett betalningsschema som passar dig.

Behöver du en kopia av fakturan eller har frågor om fakturan, vänligen hör av dig. Vi hjälper till med alla frågor på vardagar 09.00-16.00.

✉️  asiakaspalvelu@uuva.fi

📞 (09) 4134 5151

sain postia uuvalta

 

Jag vill kontrollera min information

Vill du kolla vilken information Uuva har om dig? Vi tar datasäkerhet på största allvar och alla har också rätt att kontrollera sina egna personuppgifter. Du kan fylla i och skicka oss granskningsformuläret för informationssäkerhet, så skickar vi den information du begärt.

Kontrollera din information

Vanliga frågor

 

Jag har av misstag betalat räkningen två gånger. Hur får jag tillbaka mina pengar?

Om du har betalat fakturan till den ursprungliga fakturautställaren behöver vi ett kvitto på betalningen från dig. Skicka den till vår kundtjänst.

Om du har betalat fakturan för sent och inkassoverksamheten har startat innan din betalning ska du även betala inkassokostnaderna.

Jag har fått en faktura, hur kan jag betala den?
Betala fakturan, betalningspåminnelsen eller inkassobrevet du fått från Uuva Oy genom att följa betalningsinstruktionerna på fakturan. Så enkelt är det! Om du har några frågor angående fakturan, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jag skickade dig ett mail. Hur är din svarstid?

Vi kommer att svara dig så snart som möjligt, dock inom 1-2 dagar.

Jag har fått en faktura från dig, men jag har redan betalat den till den ursprungliga fakturautställaren

Om du har betalat fakturan till den ursprungliga fakturautställaren behöver vi ett kvitto på betalningen från dig. Skicka ditt kvitto till vår kundtjänst: asiakaspalvelu@uuva.fi.

Om du har betalat fakturan för sent och inkassoverksamheten har startat innan din betalning ska du även betala inkassokostnaderna.

Jag lyckades betala räkningen, men jag fick ändå ett inkassobrev. Hur agerade jag?

Om du har betalat fakturan före förfallodagen, men har fått ett inkassobrev, skicka oss betalningsinformationen via e-post:

När har du betalat räkningen?
Vem har du betalat räkningen till?
Du kan skicka betalningsinformation via e-post till: asiakaspalvelu@uuva.fi

Om du däremot har betalat fakturan för sent och inkassoverksamheten har startat innan din betalning ska du också betala inkassokostnaderna.

Fakturan jag fick är felaktig. Hur agerade jag?

Du kan göra ett skriftligt reklamation här. Vänligen fyll i alla fält noggrant för att påskynda handläggningen av ärendet.

Om det har framförts ett klagomål till den ursprungliga borgenären om indrivningsgrunderna ska du även informera oss om detta.

Jag har inte råd att betala räkningen just nu. Kan jag göra en betalningsplan?

Ja, med några få undantag.

Kontakta vår kundtjänst, asiakaspalvelu@uuva.fi, så hjälper vi dig så gott vi kan.

Hur mycket kostar det att göra en betalningsplan?

Att göra en betalningsplan prissätts från fall till fall.

Kontakta vår kundtjänst, asiakaspalvelu@uuva.fi, så hjälper vi dig så gott vi kan.

Vanliga frågor om inkasso

Varför fick jag ett inkassobrev från Uuva Oy?

Vårt brev innehåller alltid den ursprungliga borgenären och underlaget för inkassobrevet, det vill säga vad som drivs in. Huvudmannen (ursprunglig borgenär) finns uppe till höger och inkassoskälet hittar du i fakturakommentaren.

Om uppbörden avser tillsynsavgift hittar du även underlaget för tillsynsavgiften i vårt brev. Frågor och klagomål som rör bevakningsavgiften ska ställas skriftligen till den ursprungliga borgenären, det vill säga parkeringsbevakningsföretaget.

Om det har framförts ett klagomål till den ursprungliga borgenären om indrivningsgrunderna ska du även informera oss om detta.

Behöver jag betala en inkassobyrå?

Lämpligheten av inkassokostnader beror på när fakturan har betalats och därmed när inkasso har påbörjats och inkassokostnader hunnit uppstå.

Om du inte betalar, eller om du inte kommer överens om en betalningsplan med vår kundtjänstpersonal, fortsätter insamlingen. Allt eftersom insamlingen fortsätter kommer du att få fler inkassobrev från oss.

Det är viktigt att komma ihåg att inkassokostnaderna ökar hela tiden. Till följd av långvarig indrivning kan ett utebliven betalningsbesked utfärdas.

Vilken typ av utgifter kommer jag att få för inkasso?

Storleken på utgifterna varierar. En bra tumregel är att ju tidigare du betalar räkningen du får, desto lägre blir kostnaderna.

Jag fick ett brev från tingsrätten, vad gör jag?

Om du får post från tingsrätten uppmanar vi dig att omedelbart kontakta oss på adressen: asiakaspalvelu@uuva.fi

Efter att betalningen är gjord avbryts utmaningen och du slipper ett meddelande om utebliven betalning.

Vi uppmanar dig att kontakta oss även i oklara fall.

Vad är dröjsmålsräntan?

Dröjsmålsränta är den ränta som gäldenären ska betala när betalningen försenas utöver den tid som avtalet kräver. På Finlands Banks webbplats hittar du referensräntan och dröjsmålsräntan, %-tabell enligt räntelagen.

Jag fick ett inkassobrev. Så har jag också fått en utebliven betalningsanmärkning på min kreditupplysning?

Att få ett inkassobrev ger dig inte ett förfallomeddelande. Genom att betala fakturan inom förfallodagen tar du hand om ärendet utan ytterligare konsekvenser.

Jag har inte fått den produkt som inkassobrevet gäller

Om du inte har fått produkten som inkassobrevet gäller ska du omedelbart kontakta den ursprungliga kreditgivaren (leverantören av varorna).