Skip to content

Muistilista loppuvuoden laskutukseen, taloushallintoon ja verotukseen

Laskujen hallinta

On taas se aika vuodesta, kun yrityksen taloudellista tilannetta kannattaa tarkastella kuin tonttu lasten kiltteystasoa. Uutta vuotta harvoin aloitetaan täysin puhtaalta pöydältä, mutta ainakin se pöytä kannattaa siivota mahdollisimman hyvään järjestykseen!

Keräsimme avuksi kuusi askelta, jotka läpi käymällä uuden vuoden startti on talouden näkökulmasta mahdollisimman sujuvaa.

1. Kulujen jäljittäminen


Loppuvuosi on otollinen aika varmistua siitä, että kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut on kirjattu asianmukaisesti. Kun kulut kirjataan säännöllisesti ja tyhjentävästi, vältytään epämiellyttäviltä yllätyksiltä veroilmoituksen yhteydessä.

Älä jätä kulujen seurantaa viime hetkeen! Sen sijaan tarkista ja päivitä kulutietoja säännöllisesti – viikoittain, kuukausittain tai kvartaaleittain.

2. Verovähennykset


Kaikki tietävät, että verot on maksettava, mutta harvat yritykset hyödyntävät täysin kaikkia olemassa olevia verovähennyksiä. Varmista, että kaikki verovähennyksiin liittyvät kulut on kirjattu oikealle verovuodelle. Jos esimerkiksi olet ostanut uuden laitteen tai kaluston, vähennä kustannukset siinä verovuodessa, jolloin osto tehtiin. Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta monet yritykset jättävät hyödyntämättä kaikki eri vähennysmahdollisuudet. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen autokulut, työmatkakulut, verotuksessa huomioitava kotitoimisto, ammattikirjallisuuden hankinnat tai ammatillisen koulutuksen kulut.

Muista myös, että on hyvin tärkeää kerätä ja säilyttää kaikki verovähennyksiin liittyvät dokumentit, kuten kuitit, laskut, matkatietueet ja muut relevantit tiedot. Tämä auttaa varmistamaan, että voit osoittaa vähennysten oikeutuksen tarvittaessa.

Muista, että arvonlisäverolliset ostot voivat myös oikeuttaa verovähennyksiin. Näiden laskeminen voi olla monimutkaista, ja voi olla hyvä idea konsultoida taloushallinnon ammattilaista.

3. ALV-raportointi


Loppuvuoden arvonlisäveroilmoitus on merkittävä osa yrityksen talouden suunnittelua ja vaikuttaa kassavirtaan. Sen tekemisessä ei kannata hätäillä, vaan sen laatimiseen on syytä panostaa aikaa ja huolellisuutta. Se voi auttaa välttämään ongelmia myöhemmin, sillä korjaukset ja viivästykset alv-raportoinnissa voivat johtaa sakkojen määräämiseen. Tarkistakaa siis vielä loppuvuoden aikana, että kaikki laskut on kirjattu oikein ja vastaavat todellista liiketoimintaa.

Jos teet veroraportointia itse, kannattaa varmistaa, että osaat täysin ilmoituksen täytön ja erityisesti vähennettävän arvonlisäveron määrän laskemisen. Automatisoitujen kirjanpitojärjestelmien käyttö tai niiden päivitys uudempaan voi myös olla hyödyllistä, koska ne voivat nopeuttaa ja tehostaa alv-laskentaa ja vähentää virheitä.

Pienyritysten on myös tärkeää huomioida alarajahuojennuksen laskennassa, että mukaan lasketaan kaikki yrityksen myyntilaskut, myös ne joissa ei ole alv-menoa mukana.

4. Tulevan vuoden budjetointi

Uuden vuoden alussa on hyvä aika suunnitella tulevan vuoden budjetti. Hyvin laadittu budjetti helpottaa talouden hallintaa ja seurantaa, sekä auttaa ennakoimaan tulevaa paremmin.

Budjetoinnin ensimmäinen askel on asettaa selkeät tavoitteet yritykselle. Nämä voivat liittyä esimerkiksi liikevaihdon kasvuun, uusien asiakkaiden hankintaan tai uusien tuotteiden lanseeraukseen. Arvioi realistisesti, mitä tulot yritykselle seuraavana vuonna ovat. Tämä voi perustua esimerkiksi viime vuoden tulojen perusteella tai odotettavissa olevan kasvun perusteella.

Arvioi yhtä huolella myös menot, kuten kiinteät kulut, kuten vuokrat ja palkat, mutta myös muuttuvat kulut, kuten markkinointiin tai uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvät menot.

Muista, että budjetti on suunnitelma, jota voidaan (ja pitäisi) päivittää säännöllisesti yrityksen tilanteen muuttuessa. Yrityksen kannattaa olla valmis tekemään tarvittavia muutoksia budjettiin, jos todellisuus ei vastaakaan suunnitelmia.

5. Suunnittele verot etukäteen


Hakemalla ennakkoveroa ensi vuodelle voi välttää yllättävät verolaskut ja parantaa talouden ennustettavuutta. Ennakkovero tarkoittaa veroja, jotka maksetaan tuloista tai voitoista etukäteen. Yritykset maksavat ennakkoveroa tulevista tuloistaan tai voitoistaan sen perusteella, kuinka paljon ne arvioivat ansaitsevansa tulevaisuudessa. Ennakkoveron maksamisella pyritään tasaamaan veronmaksua ympäri vuotta eikä koko verotettavaa summaa maksettaisi kerralla.

Tuloverolakien mukaan jos ennakkoveron määrä osoittautuu vuoden mittaan liian pieneksi, verovelvollinen voi maksaa lisää ennakkoveroa tai jos liian suureksi, hänen on mahdollisuus hakea ennakkoveron alentamista. Lopullinen verotus vahvistetaan kuitenkin vasta verotuksen päätyttyä, kun todelliset tulot ja menot on kirjattu. Jos ennakkoveroa on maksettu liikaa, saa yritys liikamaksun takaisin. Jos taas ennakkoveroa on maksettu liian vähän, jää jälkiverotettavaksi määrä, josta menee myös korotusta.

6. Sijoita laskuhallinnon ohjelmistoon


Laskutusohjelmisto ei ole pelkästään laskujen nopeuttamiseen ja virheiden vähentämiseen tarkoitettu työkalu. Se voi myös parantaa kassavirtaa, tehostaa taloushallintoa ja auttaa yritystä kasvamaan. Kun voit luottaa laskusi elinkaaren hallinnan olevan hyvissä käsissä, pystyt keskittymään täysillä oman ydinliiketoimintasi hoitamiseen.

Tiesitkö, että lanseerasimme hiljattain erityisesti pienyrittäjille suunnatun laskutuspalvelun, Uuva Cloudin? Uuva Cloudin erityisetuna on, että se maksimoi saataviesi kotiuttamisen hoitamalla maksuvalvonnan ja tarvittaessa myös perinnän.

Me Uuvalla autamme mielellämme, mikäli haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta laskujen elinkaaren hallinnan avulla.

Erinomaista uutta vuotta ihan jokaiselle, olkoot se entistä parempi!

musitilista loppuvuoden laskutukseen

Voimmeko olla avuksi?

Mikäli tuntuu, että laskujen hallinnan prosessissasi olisi viilaamisen varaa, ole rohkeasti yhteydessä! Yhteydenotto ei sido mihinkään, konsultoimme mielellämme miten voisit parantaa saataviesi hallintaa ja kotiuttamis