Skip to content

Palveluhinnastomme

 

Uuvan muistutus- ja perintätoimenpiteisiin liittyvät palvelumaksut 

palveluhinnasto

Katso alta hinnastomme koskien muistutus-ja perintätoimenpiteitä.  Tutustu tarvittaessa myös perintään liittyvään sanastoon.

💡Lue myös: Näin perintä etenee

 

PALVELUMAKSUT

Maksumuistutus

Maksumuistutus lähetetään, kun laskun maksu viivästyy. Se on tyypillisesti laskun eräpäivän jälkeen lähetetty kirje tai sähköposti, jossa muistutetaan maksamattomasta velasta ja kehotetaan maksamaan se mahdollisimman pian.

Maksumuistutus kuluttaja-asiakkaalle: 5 €
Maksumuistutus yritysasiakkaalle: 12 €

Maksuvaatimus (ensimmäinen perintäkirje)

En­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­je eli mak­su­vaa­ti­mus lä­he­te­tään ve­lal­li­sel­le, jos a) mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 14 päi­vää; b) em­me ole saa­neet vie­lä mak­su­suo­ri­tus­ta. 

Kuluttaja-asiakkaat:

Ensimmäisen maksuvaatimuksen kulut (korkeintaan):

 • 14 € pääoman ollessa enintään 100 € tai jos kyseessä on suoraan ulosottokelpoinen saatava
 • 24 € pääoman ollessa yli 100 € ja enintään 1000 €
 • 50 € pääoman ollessa yli 1000 €

Toisen maksuvaatimuksen kulut (korkeintaan):

 • 7 € pääoman ollessa enintään 100 € tai jos kyseessä on suoraan ulosottokelpoinen saatava
 • 12 € pääoman ollessayli 100 e ja enintään 1000 €
 • 25 € pääoman ollessa yli 1000 €

Yritysasiakkaat:

Ensimmäisen maksuvaatimuksen kulut (korkeintaan)

 • 50 € pääoman ollessa enintään 500 €
 • 70 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 €
 • 90 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
 • 110 € pääoman ollessa yli 10 000 €
 • 50 € pääoman ollessa suoraan ulosottokelpoinen

Toisen maksuvaatimuksen kulut (korkeintaan):

 • 25 € pääoman ollessa enintään 500 €
 • 35 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 €
 • 45 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
 • 55 € pääoman ollessa yli 10 000 €
 • 25 € pääoman ollessa suoraan ulosottokelpoinen

Tratan kulut (korkeintaan)

 • 110 € pääoman ollessa enintään 500 €
 • 125 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 €
 • 140 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
 • 155 € pääoman ollessa yli 10 000 €
 • 110 € pääoman ollessa suoraan ulosottokelpoinen
Tratta

Tratta on julkisuusuhkainen maksuvaatimus.

Tratan kulut:

Enintään:

 • 110 € pääoman ollessa enintään 500 €
 • 125 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 €
 • 140 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
 • 155 € pääoman ollessa yli 10 000 €
 • 110 € pääoman ollessa suoraan ulosottokelpoinen
Eräpäivän siirto

Kuluttaja-asiakas:

 •  5 €, jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta

Yritysasiakas: 

 • 10 €, jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta
Liikasuorituksen palautus

Jos asiakas on maksanut enemmän kuin avoimien saatavien määrän, palautetaan ylimenevä osuus. Liikasuorituksen palautus on jokaisen oikeus.

 • Kuluttaja-asiakkaat 10 € 
 • Yritysasiakkaat 11,50 €  

Maksusuunnitelman teko

Kuluttaja-asiakas:

 • 20 € pääoman ollessa korkeintaan 100 € tai suunnitelman sisältäessä enintään 4 erää
 • 30 € pääoman ollessa yli 100 € ja enintään 1000 € ja maksusuunnitelman käsittäessä yli 4 erää
 • 50 € pääoman ollessa  yli 1000 € ja maksusuunnitelman käsittäessä yli 4 erää

Yritysasiakas:

 • 30 € pääoman ollessa korkeintaan 500 € tai suunnitelman käsittäessä enintään 4 erää
 • 45 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 € ja maksusuunnitelman käsittäessä yli 4 erää
 • 60 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 € ja maksusuunnitelman käsittäessä yli 4 erää
 • 75 € pääoman ollessa yli 10 000 € ja maksusuunnitelman käsittäessä yli 4 erää
 • 5 €/erä seitsemännestä maksuerästä lähtien, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi maksuerää.
 • 30 € saatavan ollessa suoraan ulosottokelpoinen
Vakiokorvaus

Lakisääteinen vakiokorvaus, korkeintaan 40 €.

Toimeksiantajalla on oikeus periä vakiokorvausta siitä lähtien, kun saatavalle tulisi suorittaa viivästyskorkoa. Vakiokorvausta ei sovelleta kuluttajasaatavissa.

 

Kokonaiskuluvastuu

Kuluttaja-asiakkaat:

 • 60 € pääoman ollessa enintään 100 €
 • 120 € pääoman ollessa yli 100 €, mutta enintään 1 000 €
 • 210 € pääoman ollessa yli 1 000 €.

Yritysasiakkaat:

 • 250 € pääoman ollessa enintään 500 €
 • 470 € pääoman ollessa yli 500 € mutta enintään 2500 €
 • 550 € pääoman ollessa yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
 • 620 €  pääoman ollessa yli 10 000 €
 • 214 €  pääoman ollessa suoraan ulosottokelpoinen

Yritysperintäkulujen arvonlisävero

 • Jos velkoja ei voi vähentää arvonlisäveroa verotuksessaan, saadaan enimmäismäärien lisäksi velalliselta vaatia arvonlisäveroa vastaava määrä.
Oikeudenkäyntikulut summaarisessa asiassa

 Summaarisia asioita ovat riidattomat velkomusasiat,, joissa tuomioistuin tekee päätöksen kirjallisen menettelyn perusteella ilman suullista käsittelyä. Taustalla on pyrkimys nopeuttaa oikeudenkäyntimenettelyä sekä vähentää sen kustannuksia.

Perustaksa

 • 115 € pääoman ollessa alle 300 €
 • 145 € pääoman ollessa vähintään 300 e ja enintään 1000 €
 • 175 €,pääoman ollessa yli 1000 €

Perustaksa on käytössä, jos on kysymys ns. tavanomaisesta asiasta.

Korkea taksa

 • 145 €, pääoman ollessa alle 300 €
 • 185 €,pääoman ollessa vähintään 300 e ja enintään 1000 €
 • 225 €, pääoman ollessa yli 1000 €

Oikeudenkäyntikulut lasketaan korkean taksan mukaan, kun asia on tavanomaista vaativampi. On esimerkiksi käyty sovintoneuvotteluja tai haastehakemuksen laatiminen edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta vakuuksien tai vaikean koronlaskentatilanteen takia.

Korkean taksan mukaiset oikeudenkäyntikulut voidaan määrätä myös silloin, kun samassa haastehakemuksessa on kerätty useilta velkojilta kantajalle siirtyneitä saatavia.

Summat sisältävät 65 € käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksua.

 

PERINTÄTOIMENPITEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ JA AIKARAJAT

Toimenpiteiden enimmäismäärä
Kuluttaja-asiakkaille: 
 • Maksumuistutusten määrää ei ole lailla säännelty.Hyvän perintätavan mukaan saatavasta ei tule kuitenkaan muistuttaa
  toistuvasti lyhyin väliajoin. 
 • Enimmillään kuluttajalta voi periä perintäkuluja kahdesta maksuvaatimuksesta, mutta tietyin edellytyksin ja erityissyyllä määrä voi olla suurempi.
 • Maksullisen maksusuunnitelman voi laatia vain kerran, jos velka on julkisoikeudellinen tai jos päävelka on enintään 100 euroa.

Yritysasiakkaille:

 • Jos perintäprosessia jatketaan tratalla, kuluja saa vaatia ainoastaan yhdestä maksuvaatimuksesta. 
 • Yksi tratta
 • Yksi konkurssiuhkainen maksukehotus
 • Yksi maksusuunnitelma, jos pääoma on alle 500 euroa. 
 • Kaksi maksusuunnitelmaa, jos pääoma on yli 500 euroa
 • Erityisistä syistä johtuen voi olla mahdollista vaatia useampien perintätoimien kuluja, kuten useampia maksuvaatimuksia, maksusuunnitelmia, trattoja tai konkurssiuhkaisia maksukehotuksia. Kuitenkin, kaikkien toimenpiteiden pitää olla asianmukaisia suhteessa perittävään pääomaan. Esimerkiksi useammassa erässä erääntyneen saatavan perintä saattaa aiheuttaa tarpeen ylittää enimmäiskustannuksien määrä.
Perintätoimien aikarajat

Kuluttaja-asiakkaille:

 • Maksullisen maksumuistutuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivää laskun eräpäivän jälkeen.
 • Vaikka samasta laskusta voi lähettää useita muistutuksia, maksullisten muistutusten välillä on oltava vähintään 14 päivän väli. 
 • Ensimmäisen maksullisen maksuvaatimuksen lähettäminen on mahdollista aikaisintaan 14 päivää maksullisen maksumuistutuksen lähettämisen jälkeen. 
 • Toisen maksuvaatimuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivää ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisen jälkeen.

Yritysasiakkaille

 • Jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä, velkoja on oikeutettu perimään perintäkuluja maksuajan pidennyksestä.
 • Perintäkuluja voidaan vaatia uudesta maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta vain, jos edellisen muistutuksen tai vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

 • Trattaa ei saa lähettää velalliselle ennen kuin hän on saanut maksumuistutuksen, johon liittyy vähintään 10 päivän maksu- tai huomautusaika ja tämä aika on päättynyt. Tämä aika voidaan täyttää myös laskemalla yhteen useiden maksumuistutusten tai maksuvaatimusten määräajat, mikäli nämä on lähetetty ennen tratan lähettämistä.
 • Tratan protestointi on mahdollista aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä, mutta se tulee suorittaa viimeistään 60 päivän kuluttua tratan toimittamisesta, ellei velallisen kanssa ole kirjallisesti sovittu toisin.

Kuluttaja-asiakkaalle

Vinkkejä taloudenhallintaan

Lue vinkkejämme taloudenhallintaan

Tutustu artikkeleihimme, jotka tarjoavat sinulle välineitä ja vinkkejä oman taloutesi hallintaan sekä siihen, miten voit saada apua haastavissakin tilanteissa. 

Lue artikkeleitamme
Nimetön malli (4)

Saitko meiltä postia?

Tiedämme, että syitä miksi lasku voi jäädä maksamatta on lukemattomia. Lue, miten erilaiset tilanteet saadaan ratkaistua. Koskaan ei ole liian myöhäistä!

Asiakaspalvelu kuluttajille