Skip to content

Uuva perintä

Asiantuntevaa ja inhimillistä perintää.

 

Kaikki perintäpalvelut saman katon alta

Uuva perintä kattaa koko perintäprosessin vapaaehtoisesta perinnästä aina oikeudelliseen- ja jälkiperintään. Meillä on perinnästä vuosikymmenten kokemus, jonka aikana olemme viilanneet prosessimme mahdollisimman tehokkaiksi, mutta asiakasystävällisiksi. Pyrimme aina hoitamaan perintätilanteet niin, että maksuvaikeuksista huolimatta asiakkuus jatkuu. 

Perintäpalvelumme avulla asiakkaidesi maksumotivaatio nousee ja kasvattaa samalla oman yrityksesi kannattavuutta. Samalla se auttaa välttämään usein hitaat ja suuria kustannuksia aiheuttavat oikeusprosessit.

Haluatko kuulla, miten voisimme parantaa yrityksesi kannattavuutta? Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme! 

Katso myös usein kysytyt kysymykset perintää koskien.

 

Ota meihin yhteyttä

Periaatteemme perintää koskien

perintätoimisto

Läpinäkyvyys

Kun otat käyttöösi Uuva Cloud-laskutuspalvelun, voit seurata reaaliaikaisesti kaikkia laskuusi liittyviä tapahtumia. Voit  tarkastella laskukohtaisesti mikä on avointen laskujesi tilanne, mitkä ovat perinnässä, mitkä oikeudellisessa perinnässä, käsittelyssä tai ulosotossa. Saat myös yhteyden asiakaspalveluun välittömästi.

 

Tutustu Uuva Cloudiin
Vastuullinen perintä

Vastuullisuus

Toteutamme toiminnassamme vastuullisen perinnän periaatteita. Haluamme vähentää ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia ja yrityksiä pitämään taloutensa tasapainossa. Vastuullisesti toteutettu maksamattoman laskun perintä on laskun lähettäjän, laskun saajan ja koko yhteiskunnan etu.

Lue lisää vastuullisesta perinnästä
Tehokas perintätoimisto

Tehokkuus

Tavoitteenamme on aina löytää ratkaisu, jolla asiakkaamme saavat rahansa mahdollisimman pikaisesti. Au­to­ma­ti­soi­tu pal­ve­lum­me myös mi­ni­moi ma­nu­aa­li­sen työn, joten sinun ei tarvitse huolehtia perinnän kulusta.  Lue, mitä perintätoimisto tekee

 

Asiakkaamme kertovat

Nimetön malli (40)
quote icon

Arvostamme sitä, että tarpeemme käytiin tarkasti läpi, jotta Uuvan oli mahdollista luoda riittävä ymmärrys toiminnastamme. Järjestelmä pystyy taipumaan kompleksiseen kokonaisuuteemme ja yhteistyössä on tahtotila ratkaista haasteemme.

Maarit Helander, Talliosake

Lue koko tarina
Rectangle 1
quote icon

Uuva on apuna Asuntoneuvojan kaikissa osa-alueissa mahdollistamassa uskottavat maksukehotus- sekä perintätoiminnot.

Mikko Finne, Suomen Asuntoneuvoja Oy

Lue koko tarina
Nimetön malli (55)
quote icon

Haimme joustavaa, yrittäjämyönteistä saatavien kotiuttamisen ratkaisua, ja sellaisen Uuvasta saimme. 

Jouni Varpelaide, Wanha Satama Interactive Oy

Lue koko tarina

Näin toimii yritysperintä

Laskun eräpäivä
Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.
Muistutus
El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus y­leen­sä seitsemän ar­ki­päi­vän si­säl­lä erä­päi­väs­tä ta­pa­us­koh­tai­set tar­peet ja a­siak­kaan e­tu huo­mi­oi­den.
Maksuvaatimus
Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Lä­he­täm­me en­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­jeen, eli mak­su­vaa­ti­muk­sen,ve­lal­li­sel­le lain edellyttämien aikarajojen puitteissa erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta.
Tratta
El­lei ve­lal­li­nen mak­sa mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen, trat­ta­uh­kai­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa lain edellyttämien aikarajojen puitteissa. 
Protestointi
El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa, saa­ta­va voidaan protestoida. Protestoinnista aiheutuu yritykselle maksuhäiriömerkintä.
Oikeudellinen perintä
Mikäli vapaaehtoisen perinnän toimet eivät ole tuottaneet tulosta saatava voidaan siirtää arviomme peruteella oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista sopiaksemme parhaasta etenemistavasta.  
Jälkiperintä

Mikäli vapaaehtoisen perinnän toimet eivät ole tuottaneet tulosta eikä saatavaa ole perusteltua siirtää oikeudelliseen perintään, voidaan saatava siirtää jälkiperintään. 

Jälkiperinnässä jat­kamme saa­ta­van pe­rin­tää huo­leh­ti­en myös ve­lan van­hen­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­ses­ta. Ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyn mahdollisesti pa­ran­tu­es­sa voimme aloittaa oi­keu­del­li­sen pe­rin­nän. 

Pyydä tarjous
perintäpalvelut

Näin toimii kuluttajaperintä

Laskun eräpäivä
Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.
Maksumuistutus
El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus aikaisintaan 14 päivää erä­päi­väs­tä.
1. Maksuvaatimus

El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus aikaisintaan 14 päivää erä­päi­väs­tä.

 

2. Maksuvaatimus
Mikäli ve­lal­li­nen ei ole so­pi­nut mak­sus­ta tai mak­sanut­ mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, kun ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. 
Oikeudellinen perintä
Mikäli vapaaehtoisen perinnän toimet eivät ole tuottaneet tulosta saatava voidaan siirtää arviomme peruteella oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista sopiaksemme parhaasta etenemistavasta 
Jälkiperintä

Mikäli vapaaehtoisen perinnän toimet eivät ole tuottaneet tulosta eikä saatavaa ole perusteltua siirtää oikeudelliseen perintään, voidaan saatava siirtää jälkiperintään. 

Jälkiperinnässä jat­kamme saa­ta­van pe­rin­tää huo­leh­ti­en myös ve­lan van­hen­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­ses­ta. Ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyn mahdollisesti pa­ran­tu­es­sa voimme aloittaa oi­keu­del­li­sen pe­rin­nän. 

 

Pyydä tarjous

Usein kysyttyä perinnästä

Mitä hyötyä perintäpalvelustanne on?

Mikäli laskua ei ole maksettu, kannattaa perintä aloittaa viivyttelemättä, kuitenkin aina lain ja hyvän perintätavan mukaisesti.  

Kuluttaja- ja yritysperinnän prosesseissa on eroja, voit tutustua näihin tarkemmin tämän sivun "Näin toimii yritysperintä" ja "Näin toimii kuluttajaperintä"- osioista. 

Mitä perintätoimisto tekee?

Pelkkien laskutuspalvelujen tarjoamisen lisäksi Uuva on myös perintätoimisto. Perintätoimiston keskeisin tehtävä on kotiuttaa asiakkailleen heille kuuluvat rahat. 

Perintätoimiston tehtäviin kuuluu muun muassa:
  • Velkojen perintä: Perintätoimisto kerää velkoja velallisilta, jotka jättävät laskunsa maksamatta. 
  • Neuvottelut ja maksusopimukset: Perintätoimisto voi neuvotella asiakkaidensa kanssa maksusopimuksista, jos he ovat taloudellisissa vaikeuksissa eivätkä kykene maksamaan koko velkaansa.
  • Neuvonanto: Monet perintätoimistot tarjoavat myös neuvontaa ja tukea sekä velallisille että velkojille velkaongelmien tai perintäprosessin kysymyksissä.

Nämä toimenpiteet auttavat takamaan, että yritykset saavat maksamattomat laskunsa maksettua ja vähentävät heidän luottotappioidensa määrää.

 

Lue perintätoimiston tehtävistä tarkemmin täältä!

Milloin perintä kannattaa aloittaa?

Kuluttajasaatavien perintä voidaan aloittaa aikaisintaan 14 päivää edellisen kirjeen päiväyksestä, jos maksusuoritusta ei ole tullut.

Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Me lä­he­täm­me en­sim­mäi­sen pe­rin­tä­kir­jeen eli mak­su­vaa­ti­muk­sen ve­lal­li­sel­le yleen­sä seit­se­män ar­ki­päi­vän si­säl­lä erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta.

Kuluttaja-ja yritysperinnän kulussa on myös jonkin verran eroja, voit tutustua näihin tarkemmin tämän sivun "Näin toimii yritysperintä" ja "Näin toimii kuluttajaperintä"- osioista.

Millaisia kuluja perinnästä tulee asiakkaalleni?

Perintäkulut on säännelty perintälaissa. Tarkemmin voit lukea kulujen määräytymisestä  perintälain 10. pykälästä.

Miten nopeasti saan rahat?

Tilitämme saadut suoritukset päivittäin. Perinnän onnistuminen on aina tapauskohtaista ja me Uuvalla teemme parhaamme saatavien kotiuttamiseksi. Perinnän onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin velallisen maksukyky ja -halu.  

Usein velallinen maksaa saatavan jo ensimmäisen perintäkirjeen jälkeen, mutta joskus velkaa joudutaan perimään pidempään oikeudellisen perinnän, ulosoton tai jälkiperinnän kautta. 

Meneekö toimeksiantoni automaattisesti oikeudelliseen perintään asti?
Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista sopiaksemme parhaasta etenemistavasta. 

Voimmeko auttaa?

Kaipaisitko ryhtiliikettä laskutukseen? Haluatko varmistaa, että saat rahasi niin, ettei sinun tarvitse itse huolehtia asiasta?

Konsultoimme mielellämme, miten kotiutat saatavasi mahdollisimman suurella varmuudella.

Jätä allaolevalle lomakkeelle yhteystietosi, niin saat sähköpostiisi lisätietolomakkeen täytettäväksi.