Skip to content

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyämme sitoo tarkka tietosuoja.

Tietosuoja Uuvan toiminnassa

 

Yhtiömme ottaa kaiken sen toiminnassa ilmenevän henkilötietojen käsittelyn vakavasti. Käsittelemme toimeksiantajiemme, asiakkaidemme ja työnhakijoiden sekä henkilökuntamme henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään luotonvalvonnassa- ja hallinnassa sekä laskun elinkaaripalveluiden tarjoamisessa. Henkilötiedot saadaan toimeksiantajiltamme, asiakkailtamme tai henkilökunnaltamme. Henkilötietoja voidaan saada myös erilaisista suuren yleisön käytettäväksi asetetuista rekistereistä tai julkisista rekistereistä. Asiakkaillamme ei ole henkilökohtaisesti velvollisuutta luovuttaa henkilötietojaan käytettäväksemme.

 

Henkilötietojen käsittelyperusteet

 

Olemme henkilötietoja käsitellessämme pääsääntöisesti tietosuoja-asetuksen tarkemmin määrittelemän rekisteripitäjän roolissa. Käsittelemme henkilötietoja vain voimassa olevaan oikeuteen perustuen. Käsittelyperusteemme ovat sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteinen velvoitteemme tai oikeutettu etu. Mikäli olet erikseen antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit aina peruuttaa tällaisen suostumuksesi.

 

Henkilötietojen käsittely on suojattu niin, että suojausmenetelmät täyttävät tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset. Erityisen arkaluonteisia henkilötietoja käsittelemme tavanomaistakin tiukemmin menettelytavoin. Tällaisten henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen muun muassa mahdollisten oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi esimerkiksi tuomioistuimissa.

 

Tietojen luovutus ja säilytys

 

Toimimme Suomessa emmekä luovuta henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja luovutetaan lähinnä viranomaisille. Henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihin, mutta vain siinä laajuudessa kuin se on kunkin henkilökuntaan kuuluvaan työtehtävien kannalta tarpeellista. Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet pitämään työsuhteessa tietoonsa saamat seikat salassa.

 

Henkilötietojasi säilytämme niin kauan kuin se on välttämätöntä. Säilyttämisajan pituus määräytyy henkilötietojen käsittelyperusteen pohjalta. Kun henkilötietojen käsittelyn peruste on päättynyt, tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, eikä niitä ole saatavilla enää mistään tietokannoistamme. Emme henkilötietojen käsittelyn aikana käsittele tietojanne tietosuoja-asetuksella tarkoitetun automaattisen päätöksenteon keinoin.

 

Tarkasta omat tietosi

 

Mikäli haluat tarkastaa rekistereissämme olevat henkilötietosi, oikaista niissä olevan puutteen, rajoittaa henkilötietojen käsittelyä joiltakin osin, pyytää joitakin henkilötietojasi poistettavaksi, siirtää henkilötietojasi tai muutoin vastustaa henkilötietojen käsittelyä, voit lähestyä meitä internetsivuiltamme löytyvän lomakkeen keinoin. Näkemyksemme mukaan henkilötietoihisi liittyvä käsittelymme ei aiheuta sinulle haitallisia seuraamuksia.

 

Mikäli tietoturvaloukkaus kohdistuu meihin, toimimme välittömästi tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötietoihisi kohdistuvan uhan minimoimiseksi. Ensisijainen toimintapa on toimestamme tehtävä ilmoitus mainitusta loukkauksesta tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös aina oikeus olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, mikäli et katso meidän toimineen asianmukaisesti henkilötietojasi käsitellessämme.

 

Tarkempia tietoja toiminnassamme esiintyvästä henkilötietojen käsittelystä on nähtävissä näiltä internetsivuilta löytyvästä tietosuojaselosteesta.

 

Pidämme tietosuojasivua ajantasalla ja päivitämme huomaamamme puutteet niin pian kuin mahdollista.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Nimetön (864 x 300 px) (864 x 350 px) (1)