Skip to content

Mikä on kassavirta?

Nimetön malli (17)

Tasaisesti soljuva kassavirta on yritystoiminnan elinehto; se mahdollistaa niin liiketoiminnan pyörittämisen kuin laajentamisenkin. Kassavirta on yrityksen -tai yksityishenkilön- rahavarojen liikettä, eli sitä, kuinka paljon rahaa tulee sisään (tulo) ja kuinka paljon rahaa lähtee ulos (meno). Yrittäjälle kassavirta kertoo, kuinka hyvin myyntitulot kattavat yrityksen menot. Kassavirran käsitettä käytetään arvioitaessa yrityksen taloudellista tilaa ja sen kykyä selviytyä lainojen takaisinmaksuista.

Yrityksen kolme tärkeää taloudellista mittaria ovat:

  1. Kassavirta
  2. Tuloslaskelma
  3. Tase

Mitä tarkoittaa negatiivinen tai positiivinen kassavirta?

Kassavirta voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen siitä, onko yrityksellä enemmän tulovirtoja vai menoja. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän käteistä kuin mitä se käyttää, mikä osoittaa, että yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne.

Negatiivinen kassavirta puolestaan tarkoittaa, että yrityksen menot ovat suurempia kuin tulot, jolloin yrityksen tulee ehkä harkita kulujen leikkaamista tai tulovirtojen lisäämistä. Ja samaa periaatetta sopii toki soveltaa myös omassa henkilökohtaisessa taloudenpidossa!

Huomioitavaa kuitenkin on, että yritystaipaleen alkuvaiheessa kassavirta on tehtyjen investointien vuoksi usein negatiivinen ja tämä on täysin normaalia.

Miksi kassavirtaa tulee seurata jatkuvasti?

On tärkeää seurata kassavirtaa säännöllisesti, sillä vaikka yrityksellä olisi hyvä tuloslaskelma, voi kassavirrassa olla ongelmia, jotka vaarantavat yrityksen talouden. Jos asiakkaat vaikkapa maksavat laskunsa myöhässä, se vaikuttaa yrityksen kassavirtaan aiheuttaen jopa maksuvaikeuksia. Kassavirta voi myös vaihdella suuresti seurantajakson aikana, jolloin yritys voi kohdata haasteita kausivaihtelujen, asiakaskierron tai epäsäännöllisten tulovirtojen takia. Tällöin on tärkeää budjetoida ja suunnitella vararahastojen käyttöä tehokkaasti.

Kassavirran hallintaan liittyy useita riskejä, kuten valuuttakurssien vaihtelut, koronmuutokset ja inflaatio. Nämä tekijät voivat vaikuttaa kassavirran riittävyyteen ja aiheuttaa ongelmia yrityksen taloudenpidossa.

Mikä on kassavirtalaskelma?


Kristallipalloa harvalla yrittäjällä takahuoneesta löytyy, mutta kassavirtalaskelma on oiva apuväline tulevaisuuden ennustamisessa- ja se on jokaisen saatavilla.

Kassavirtalaskelman avulla yritys voi seurata rahojen kulkua, havaita mahdollisia ongelmia ja tehdä suunnitelmia tulevaisuuden rahoitustarpeita varten. Kassavirtalaskelma on olennainen osa yrityksen talouden terveyden arviointia.

Yksinkertainen kaava kassavirtalaskelmalle on menojen vähentäminen tuloista.

Mitä kassavirtalaskelmassa tulisi huomioida?

Kassavirtalaskelmassa huomioitavaa ovat esimerkiksi:

Yrityksen tulot:

Myyntitulot. Myynnin tuottamat tulot ovat yrityksen tärkein tulonlähde. Ne kattavat myytyjen tuotteiden tai palvelujen hinnat, joihin myös alennukset, palautukset ja hyvitykset on otettu huomioon.

Vuokratulot. Jos yritys omistaa kiinteistöjä tai muita varoja, joita se vuokraa muille yrityksille tai yksityishenkilöille, vuokratulot lasketaan yrityksen tuloiksi.

Korkotulot. Yrityksen sijoitukset, kuten pankkitileillä olevat varat, sijoitusrahastot tai joukkovelkakirjalainat, voivat tuottaa korkotuloja.

Osingot. Jos yritys omistaa osakkeita toisista yrityksistä, se voi saada osa tuloistaan osinkoina.

Myyntivoitot. Myyntivoitot ovat tuloja, jotka yritys saa myymällä omaisuutta, kuten kiinteistöä, laitteita tai muita pitkäaikaisia varoja.

Avustukset ja tuet. Yritys voi saada valtion tai muiden julkisten tai yksityisten tahojen myöntämiä tukia tai avustuksia tiettyjen hankkeiden tai tavoitteiden rahoittamiseksi.

ALV-palautukset. ALV-palautukset tarkoittavat arvonlisäveron (ALV) palauttamista yritykselle tai yrittäjälle. Tämä tilanne voi syntyä, kun yrityksen tai yrittäjän maksetut arvonlisäverot ostoihin ja investointeihin ovat suuremmat kuin myyntien yhteydessä kerätyt arvonlisäverot.

Yrityksen menot:

Henkilöstökulut. Palkat ja niiden sivukulut, palkkiot, bonukset, lomapalkat ja muut työntekijöiden etuudet.

Muut kiinteät kulut. Esimerkiksi vuokrat, kiinteistön ylläpitokulut, sähkö ja vesi.

Markkinointi- ja mainontakustannukset. Mainoskampanjat, esitteiden painatus, verkkomainonta, sosiaalisen median markkinointi ja tapahtumien järjestäminen.

Ostot. Raaka-aineiden ja komponenttien ostot, tuotannon kulut, työvoima ja laitteiden ylläpito.

Verot ja maksut. Yritysverot, arvonlisävero, ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksut.

Korko- ja rahoituskulut. Lainojen ja luottojen korot sekä lyhennykset, leasingkulut ja muut rahoitusvälineisiin liittyvät kulut.

Poistot ja arvonalentumiset. Pitkäaikaisten omaisuuserien, kuten rakennusten, laitteiden ja immateriaalioikeuksien, arvon aleneminen ajan myötä.

Hallinnolliset kulut. Toimistotarvikkeet, tietokoneet, ohjelmistot, vakuutukset, puhelin- ja internetyhteydet sekä muut toimiston yleiskustannukset.

Investoinnit. Innovointiin, tuotekehitykseen ja prosessien parantamiseen liittyvät kulut.

Kokonaisuutena kassavirtalaskelma antaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen rahavirroista ja auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään. Tämä tieto auttaa yritystä ennakoimaan tulevia rahoitustarpeita, säätämään strategioita ja tekemään parannuksia liiketoimintansa tehokkuuteen.