Skip to content

Mikä on laskun elinkaari?

shutterstock_1492614206 (1)

Me Uuvalla tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua laskun koko elinkaaren ajalle ja tähän termiin oikeastaan koko liiketoimintamme kulminoituu. Mutta mitä oikein käytännön tasolla tarkoitamme, kun puhumme laskun elinkaaresta?

Lyhyesti; Laskun elinkaari tarkoittaa prosessia laskun luomisesta aina mahdolliseen perintään ja kirjanpitoraportointiin asti, sisältäen kaikki vaiheet siinä välissä.

Käydään alla vielä tarkemmin läpi askeleet, joista laskun elinkaaren hallinta koostuu. Me myymme asiakkaillemme helppoutta, sillä ottaessasi Uuvan palvelukokonaisuuden käyttöön ei laskujen vaiheista tarvitse itse huolehtia lainkaan. Myyt siis tuotteen tai palvelun ja saat rahat – se mitä siinä välissä tapahtuu on meidän heiniämme. Voit myös valita prosessista meille ulkoistettavaksi vain tietyt osa-alueet.

Laskun elinkaaren hallinta Uuvalle ulkoistettuna prosessina

  1. Laskun laatiminen: Asiakkaamme -eli toimeksiantajat - toimittavat laskun perusteet rajapinnan kautta järjestelmäämme
  2. Laskun lähettäminen: Järjestelmämme muodostaa laskun ja toimittaa sen loppuasiakkaalle valitulla lähetystavalla.
  3. Maksuvalvonta. Teemme jokaiselle laskulle maksuvalvonnan, joka pitää sisällään mm. epäselvien suoritusten selvittämisen, suoritusten kohdistamisen ja mahdollisen palauttamisen, suorituksen vastaanoton ja suorituksen tilityksen toimeksiantajalle.
  4. Maksun seuranta ja kirjanpito: Seuraamme saatujen maksujen tilannetta ja maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti maksuhuomautusvaiheeseen.

Maksun viivästyessä yli sovitun eräpäivän:

  1. Maksumuistutus: Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, lähetämme maksumuistutukset ja huolehdimme vapaaehtoisesta perinnästä.
  2. Perintä: Jos lasku jää edelleen maksamatta maksumuistutuksen jälkeen, saatava voidaan siirtää perintätoimenpiteisiin, jolloin perimme saatavaa lakisääteisten menettelyjen mukaisesti.
  3. Ulosotto. Valvomme ulosoton tarvittaessa.
  4. Tilitys. Tilitämme kertyneet varat päivittäin toimeksiantajalle.
  5. Raportointi. Tuotamme raportit asiakkaan kirjanpitoa varten.

Bonus: Tarjoamme myös rahoituspalveluita tukemaan yrityksesi talouden hallintaa!

Maksuvalvonnan ulkoistamisen puolesta puhuu moni asia; saat elintärkeä asiantuntemusta sekä tehokkuutta prosessiin ja tätä kautta parempia tuloksia - eli toisin sanoen enemmän rahaa, entistä nopeammin.

Ulkoistamalla maksuvalvonnan sinun ei tarvitse palkata ja ylläpitää omaa tiimiä tai investoida aikaa, rahaa ja resursseja maksuvalvonnan infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Voit säästää kustannuksia ulkoistamalla tehtävän ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jolla on jo valmiit resurssit käytettävissään. Ulkoistaminen vapauttaa yrityksesi resursseja ja energiaa keskittymään ydintoimintaan.