Skip to content

Mitä on laskurahoitus?

shutterstock_1447457045

Yrittäjän elämään kuuluu usein epävarmuutta, mutta kukaan tuskin kaipaa ylimääräistä huolta rahasta. Mikäli epävarmuus kohdistuu saatavien saamiseen yrityksen tilille, on tähän onneksi olemassa ratkaisuja. Jos haluat kotiuttaa rahasi nopeasti – esimerkiksi laskutettavan summan ollessa iso tai maksuajan pitkä – on ratkaisu laskurahoitus.

Laskurahoitus on suosittu rahoitusmuoto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Se tarjoaa joustavan ratkaisun rahantarpeen täyttämiseen, kun laskuja odotetaan maksuun.

Mitä laskurahoitus tarkoittaa?

Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys myy laskunsa eteenpäin palveluntarjoajalle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle tai pankille. Palveluntarjoaja maksaa yritykselle laskun summan heti, vähentäen palvelumaksun ja sovitun provision. Laskurahoituspalvelun ansiosta yritys saa siis tarvittavat varat laskun määrästä nopeammin, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksua. Laskurahoitusyhtiö- eli esimerkiksi Uuva- hoitaa maksun perinnän asiakkaalta sekä tilitettävän osuuden.

Laskurahoituksen hyödyt

Laskurahoituksella on useita etuja, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon yrittäjälle.

✔️ Kassavirran ja likviditeetin parannus. Laskurahoitus parantaa yrityksen kassavirtaa ja auttaa ylläpitämään riittävää likviditeettiä. Kun yritys saa laskujen suurimman osan heti, se voi käyttää varoja esimerkiksi toimitusketjun ylläpitämiseen, investointeihin tai muihin kuluviin.


✔️ Riskien minimointi. Laskurahoitus vähentää riskiä ja parantaa ennakoitavuutta yrityksen taloudessa. Yrittäjä voi luottaa siihen, että laskurahoitusyhtiö hoitaa laskujen perinnän ja minimoi näin luottotappioita. Lisäksi, kun yritys saa varat nopeasti laskun myynnistä, se voi paremmin suunnitella tulevia toimiaan ja ennustaa taloudellista tilannettaan.


✔️ Vapauttaa yrittäjän aikaa. Laskurahoitus tarjoaa yrittäjälle joustavuutta ja mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan. Yritys voi ulkoistaa laskujen hallinnan ja perinnän laskurahoitusyhtiölle, jolloin sen ei tarvitse itse käyttää aikaa ja resursseja näihin tehtäviin. Näin yrittäjä voi keskittyä omaan osaamiseensa ja yrityksen kasvattamiseen.


Laskurahoitus Uuvalla

Me Uuvalla ostamme kaikki – tai osan – saatavistanne kertamaksulla, jolloin meistä tulee saatavien uusi omistaja. Uuvalla on pitkä kokemus ja erityisosaaminen perintätoiminnasta, mikä mahdollistaa myös tehokkaan perintäkäsittelyn. Velallinen voi olla osakeyhtiö, yksityishenkilö, henkilöyhtiö tai elinkeinonharjoittaja.

Jos hoidat itse vaikeat asiat, saatavien hallinnointiin ja perintään liittyvän työn, se tulee pidemmällä aikavälillä kalliimmaksi

 

Laskurahoitus on siis hyödyllinen työkalu yrittäjille, jotka tarvitsevat nopeaa rahoitusta laskujen maksua varten. Laskurahoitus on tehokas ratkaisu, joka auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään. Saatavien myynti on yksi tapa saada lopullinen kertamaksu tulevien epävarmojen maksusuoritusten sijaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää laskurahoituksesta, vastaamme mielellämme!