Skip to content

Mitä perintätoimisto tekee?

läpinäkyvä perintä-1

Millaisia mielikuvia sana ”perintä” sinussa herättää? Piirtyykö mieleesi kuva oven taakse ilmestyvistä, jääkaappipakastimen kokoisista gorilloista, jotka väkivallan uhalla vievät koko irtaimiston mennessään? Mukavaa siis, että olet täällä, koska oikaistaanpa edellämainittu mielikuva heti alkuunsa!

Koska Uuva tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua laskutukseen, on yksi palvelumuotomme perintä. Perintäasioissa ensisijainen tehtävämme on hoitaa erääntyneiden saatavien – eli laskujen- kotiuttamista ammattimaisesti ja tehokkaasti, inhimillisesti sekä ihmisläheisesti, lakia tarkasti noudattaen.

Pyrimme minimoimaan asiakasyritystemme luottotappiot ja nopeuttamaan kassavirtaa.

  • Lue lisää: Mikä on kassavirta?

Perintätoimistojen tavoite on saada velallinen maksamaan velkansa vapaaehtoisesti ja löytää joustava ratkaisu, jolla perittäväksi annettu maksu saadaan sovittua velallisen kanssa.

Perintä on joustavaa

Vastoin ehkäpä monella olevia ennakkoluuloja, perinnässä on paljonkin neuvotteluvaraa! Suorastaan kannustamme ottamaan meihin yhteyttä, jos tuntuu ettei pysty avoinna olevia laskuja maksamaan. Tiedämme, että syitä, miksi laskut joutuvat perintään on lukemattomia ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme sekä meille tulleen yhteydenoton yksilöllisesti.

Perintäkirjeiden huomiotta jättäminen on ymmärrettävästi monelle houkuttelevaa, mutta tämä vain kasvattaa ongelmavuorta ja lisää kuluja. Maksuhäiriömerkinnän saaminen – eli luottotietojen menetys- vaikeuttaa elämää monin eri tavoin, joten oikeudellista perintää kannattaa välttää kaikin tavoin!

  • Lue lisää: Milloin luottotiedot menevät?

Toki voimme puhua vain omasta puolestamme, mutta ainakin me Uuvalla olemme äärimmäisen tarkkoja siitä, että emme astu varpaallakaan harmaan alueen puolelle, vaan noudatamme kaikessa toiminnassamme lain kirjainta pilkulleen.

Perintä alkaa maksumuistutuksella

Erääntyneen laskun perintä tulee lain mukaankin aloittaa pääsääntöisesti maksumuistutuksella. Maksumuistutuksen lähettää joko velkoja – eli taho, jolta palvelu tai tuote on ostettu – itse tai perintätoimisto, joka toimittaa maksumuistutuksen velkojan puolesta ja hänen nimissään. Perintätoimistolla on ”tavallista” yritystä tehokkaampi seuranta erääntyneiden laskujen maksusuorituksista, eikä erääntyneitä laskuja tällöin tarvitse enää erikseen siirtää perintätoimiston perittäväksi. Tämä säästää aikaa.

  • Lue lisää: Näin perintä etenee

Mikäli velkaa ei vieläkään ole maksettu, maksumuistutusta seuraa perintätoimiston lähettämä maksuvaatimus. Tässä vaiheessa velkoja on siis viimeistään siirtänyt saataviensa perimisen alaan erikoistuneelle toimistolle.

Mitä maksuvaatimus sisältää?

Maksuvaatimuksessa on mainittava vähintään seuraavat asiat:

  • Velkojan sekä perintätoimiston nimi ja osoite
  • Saatavan peruste
  • Saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut
  • Kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava
  • Mahdollisuus esittää huomautuksia velan määrästä ja perusteista

Mitä kuluja perinnästä aiheutuu?

Perintälain mukaan perinnästä aiheutuvat kulut maksaa velallinen. Nämä kulut koostuvat mm. osoite-ja luottotietojen tarkistamisesta, kirjeiden lähettämisestä, velallisten kanssa neuvottelemisesta, maksusuoritusten seurannasta ja käsittelystä, maksusopimusten tekemisestä velallisten kanssa jne.

Perintätoimisto on toimeksiantajan ja velallisen välissä

Perintätoimiston perittäväksi annettujen velkojen taustalla on aina toimeksiantajan, joskus pitkäaikainenkin asiakassuhde. Toimimmekin kaikissa hoitamissamme perintätapauksissa asiakassuhteita kunnioittaen.

Pyrimme aina välttämään oikeudenkäyntejä ja saamaan maksun vapaaehtoisesti, jotta velalliselle ei koituisi luottotietoihin merkintää. Neuvottelemme erilaisista ratkaisuista ja teemme maksusuunnitelmia, älä siis epäröi olla yhteydessä asiakaspalveluumme asiassa kuin asiassa!

Kauanko velkaa peritään?

Lähtökohtaisesti velkaa peritään niin kauan, kuin se vanhenee. Lopullisesti velka vanhenee yleensä 15 vuoden kuluttua käräjäoikeuden velkomustuomiosta tai muusta täytäntöönpanoperusteesta. Velan lopullinen vanhenemisaika alkaa aina oikeuden antamasta tuomiosta, ei esimerkiksi laskun eräpäivästä tai sen siirtymisestä perintätoimiston perintään.

Viisitoista vuotta on pitkä aika odottaa, joten toistamme itseämme; olethan aina pikimmiten yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli haluat tehdä maksusuunnitelman velan kuittaamiseksi.

Perintätoiminta on luvanvaraista

Uuva Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan perintälakia, sekä hyvää perintätapaa. Tämä on myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän perintätoiminnan toimiluvan edellytys. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää perintätoimistoille toimiluvat valtakunnallisesti ja toimii myös perintätoimistojen valvontaviranomaisena.