Skip to content

Mitä tapahtuu konkurssin jälkeen?

shutterstock_1931494634

Tehdään selväksi heti alkuun; konkurssi on ennen kaikkea taloudellinen prosessi - toki vaativa ja haasteellinen sellainen - ,eikä määritä konkurssin tehnyttä yrittäjää ihmisenä. Jopa menestyneimmät yrittäjät ovat kohdanneet taloudellisia vastoinkäymisiä ja toipuneet niistä.

Konkurssi taphtuu, kun yritys ei enää kykene maksamaan velkojaan ja konkurssihakemus hyväksytään tuomioistuimessa. Tämän jälkeen joko yritys tai sen velkojat hakevat konkurssin aloittamista. Konkurssimenettelyn aikana pesänhoitaja - lainoppinut ammattilainen - ottaa haltuunsa yrityksen omaisuuden ja alkaa selvittää sen taloudellista tilannetta.

Velkojen maksu konkurssin jälkeen

Konkurssin tehneen yrityksen koko omaisuus käytetään velkojen maksuun. Velkojen maksun lähtökohtana on, että eri velkojia kohdellaan tasapuolisesti.

Pesänhoitajan tehtävänä on myydä yrityksen omaisuus ja käyttää saadut varat yrityksen velkojen maksuun. Velat maksetaan tietyn lakisääteisen etuoikeusjärjestyksen perusteella. Esimerkiksi palkkasaatavat ja verovelat maksetaan ennen vakuudettomia velkoja, kuten tavarantoimittajille tai palveluntarjoajille syntyneitä saatavia.

Mitä tapahtuu, jos yrityksen varat eivät riitä velkojen maksuun?

 Tämä riippuu yrityksen velkojen luonteesta ja velkojista. Useimmissa tapauksissa vakuudettomat velat, joita ei ole maksettu konkurssin yhteydessä, mitätöityvät, eli niitä ei tarvitse maksaa. Tämä tarkoittaa, että konkurssi päättää yrityksen velat antaen mahdollisuuden uudelle alulle.

On kuitenkin tärkeää huomata, että jos yrityksen velat ovat henkilökohtaisia takauksia tai omavelkaisia takauksia, yrittäjä itse on vastuussa niistä myös konkurssin jälkeen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seurauksia yrittäjälle ja hänen henkilökohtaiselle taloudelliselle tilanteelleen.

Konkurssin vaikutukset 

Konkurssin vaikutukset ulottuvat myös yrityksen luottoluokitukseen. Luottotietorekisteriin merkitään tieto konkurssista, joka voi haitata uuden yritysluoton saantia tai sopimussuhteen solmimista tulevaisuudessa. Tästä syystä konkurssin jälkeisenä aikana on erittäin tärkeää keskittyä luottotietojen palauttamiseen.

On myös hyvä muistaa, että konkurssi ei aina ole välttämätön tai ainoa vaihtoehto yrityksen taloudellisten vaikeuksien kohdalla. Yrityssaneeraus tai velkajärjestely voi tarjota vaihtoehtoisen tavan selvitä veloista ja antaa yritykselle mahdollisuuden jatkaa toimintaansa.

Yrityksen konkurssi on monimutkainen prosessi, jolla on monenlaisia taloudellisia vaikutuksia. Aina on suositeltavaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen saadakseen neuvoja omasta tilanteesta. Vaikka konkurssi voi tuntua lopulta, se voi myös olla alku uudelle ja entistä menestyvämmälle yritystoiminnalle.