Skip to content

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa elämään?

shutterstock_1916669612

Maksuhäiriömerkintä - eli puhekielessä luottotietojen menettäminen- on seurausta maksamattomasta velasta. Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin, vaan se on seurausta pitkittyneestä maksuviivästyksestä. Maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan luottotietoihin, kun tuomioistuin antaa velkomustuomion tai suoraan ulosottokelpoinen lasku siirretään täytäntöönpanoon.

Maksuhäiriömerkinnällä voi olla useita erilaisia vaikutuksia elämään. Käytännössä maksuhäiriömerkinnän vaikutus nousee esiin tilanteissa, joissa luottotiedot tarkastetaan luottotietorekistereistä. Kenellä tahansa ei ole oikeutta tarkastaa luottotietoja, vaan tarkastamiselle tulee olla aina peruste.

Yleensä luottotietojen tarkastaminen tulee ajankohtaiseksi tilanteissa, joissa henkilö on solmimassa sopimusta. Seuraavaksi on kerrottu lyhyesti yleisistä arjen tilanteista, joissa maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa elämään.

Lainat

Maksuhäiriömerkinnällä voi olla merkitystä tilanteissa, joissa haetaan lainaa. Lainan saamisen ratkaisee kuitenkin lainan hakijan kokonaistaloudellinen tilanne, joten yksittäiset maksuhäiriömerkinnät eivät välttämättä estä lainan saamista. Maksuhäiriömerkinnällä on usein vaikutusta myös lainan korkotasoon ja vaadittaviin vakuuksiin. Maksuhäiriömerkintä voi estää myös esimerkiksi opintolainan myöntämisen.

Myöskin luottokortin saaminen on tässä tilanteessa mahdotonta, eikä reaaliaikaisesti toimivien korttien myöntäminenkään ole varmaa. Tämä on kuitenkin pankkikohtaista.

Kauppa ja hankinnat 

Henkilö, jolla on maksuhäiriömerkintä ei voi ostaa tavaroita tai palveluita osamaksulla. Etäkaupan eli verkkokaupan ja postimyynnin sekä muunkin laskukaupan osalta maksuhäiriömerkintä vaikuttaa siten, että yritys ei voi myydä tuotetta laskua vastaan.

On siis mahdollista, että maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa arjessa välttämättömien palveluiden, kuten puhelinliittymän, hankkimista. Toisaalta kaikille ihmisille on tarjottava tietyt peruspalvelut. Peruspalveluina pidetään sähkö-, vesi-, viestintä- sekä peruspankkipalveluita. Näiden palveluiden saaminen voi edellyttää kuitenkin esimerkiksi vakuuden asettamista tai ennakkomaksua, erityisesti jos maksuhäiriömerkintä johtuu näiden palveluiden maksujen aiemmasta laiminlyönnistä.

Asunnon vuokraaminen

Maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat vuokra-asunnon saamista erityisesti silloin, jos ne liittyvät vuokra-asumiseen. Käytännössä tällaisia merkintöjä ovat siis vuokran maksuun sekä häätöön liittyvät maksuhäiriöt.

Monet vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta puhtaita luottotietoja. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa luottotiedot vuokra-asuntoa hakevalta henkilöltä. Osa vuokranantajista vuokraa asuntoja myös maksuhäiriömerkinnän saaneille, mutta näissä tilanteissa saatetaan edellyttää esimerkiksi henkilötakaajaa tai suurempaa vakuutta.

Työnhaku

Maksuhäiriömerkinnällä voi olla merkitystä myös työnhaussa ja työnsaannissa. Työnantajalla on tietyissä tilanteissa oikeus tarkastaa työnhakijan luottotiedot. Luottotiedot voidaan tarkastaa silloin, kun kyse on työpaikasta, jossa työnhakija käsittelee rahaa, tekee merkittäviä taloudellisia päätöksiä tai työskentelee yksityisihmisten kodeissa. Työpaikan saaminen voi näin ollen estyä joissain tilanteissa maksuhäiriömerkinnän johdosta.

Miten toimia?

Maksuhäiriömerkintä voi olla seurausta monenlaisista tilanteista, jotka johtavat taloudellisen tilanteen tilapäiseen tai pysyvämpään heikentymiseen. Maksuvaikeuksien kohdatessa on kannattavaa olla yhteydessä velkojaan ja neuvotella maksusuunnitelmasta. Maksusuunnitelma mahdollistaa velan suorittamisen pienemmissä erissä.

Mikäli maksuhäiriömerkintä syntyy, on hyvä muistaa, että se ei ole ikuinen. Maksuhäiriömerkinnän kesto vaihtelee sen perusteesta riippuen. Mikäli velka tulee maksetuksi, velallisella on oikeus saada rekisteriin tieto velan suorittamisesta (ns. REF-merkintä). Suorituksen jälkeen maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä kahdessa vuodessa, mikäli uusia merkintöjä tule tänä aikana.