Skip to content

Jos lasku jää maksamatta – Näin perintä etenee

shutterstock_1196187574 (2)

Kun perintätoimiston kirje tipahtaa postiluukusta, se harvemmin herättää suoranaisia riemunkiljahduksia vastaanottajassa. Perintäpostia voi kuitenkin saada meistä kuka tahansa, sillä syitä siihen, miksi lasku saattaa jäädä maksamatta on lukemattomia. Ei siis syytä paniikkiin! Oli tilanne taustalla mikä tahansa, on ratkaisu kyllä löydettävissä.

Moni pelkää luottotietojensa menetystä laskun maksamatta jäämisen seurauksena, mutta matka siihen pisteeseen on pitkä ja käsittää monta vaihetta. Lue siis eteenpäin, niin käydään perintäprosessi läpi pala palalta.

Miksi perintää tehdään?

On täysin ymmärrettävää, että perintäprosessi voi herättää monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Perinnän tarve syntyy yleensä silloin, kun maksu on jäänyt maksamatta eräpäivään mennessä. Tämä voi johtua monista syistä, kuten unohtuneesta laskusta, tilapäisestä taloudellisesta haasteesta tai yksinkertaisesti väärinkäsityksestä.

Perinnän avulla pyritään varmistamaan, että sopimukset ja laskut tulevat hoidetuksi oikea-aikaisesti ja että velkoja saa hänelle kuuluvan korvauksen myymistään palveluista tai tuotteista. Joskus myös vaikkapa sopimusrikkeestä sovittu sanktio voi olla laskun syy. Perintä toimii myös kannustimena hoitaa velat ajoissa pois päiväjärjestyksestä reilun pelin hengessä.  Perinnän tarkoituksena ei ole aiheuttaa lisästressiä tai vaikeuttaa tilannettasi, vaan sen päätavoitteena on varmistaa, että sekä sinä että velkoja pysytte taloudellisesti turvatuissa olosuhteissa.

Perintäprosessi on suunniteltu oikeudenmukaiseksi ja se noudattaa tiukkoja lainsäädännöllisiä suojatoimenpiteitä. Sen avulla varmistetaan, että sinulla on oikea ja reilu mahdollisuus suorittaa maksu ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti luottohistoriaasi tai taloudelliseen asemaasi.

Tärkeää on ymmärtää, että perintätoimisto ei ole vihollisesi, vaan osa ratkaisua. Perintätoimiston tehtävä on auttaa sinua ja velkojaa löytämään molempia tyydyttävä ratkaisu. Perintäprosessi on olennainen osa taloudellista ekosysteemiämme, joka mahdollistaa yritysten ja yksilöiden vakauden pitkällä aikavälillä.

Muista, että huolellinen ja ajoissa tehty kommunikaatio on avain ongelmattomaan perintäprosessiin ja että sinulla on oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseesi. Kun tunnistat perinnän tarpeelliseksi osaksi taloudellista järjestelmäämme, se voi auttaa sinua suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti ja ymmärtämään, että apua ja ratkaisuja on saatavilla.

Mitä tapahtuu, jos ei maksa laskua?

Jos lasku jää syystä tai toisesta maksamatta vielä muistutuksen jälkeenkin, siirtää myyjä tai velkoja laskun yleensä ulkopuolisen perintäyhtiön hoidettavaksi. Perintäyhtiö ottaa velalliseen yhteyttä kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse ja muistuttaa maksamattomasta laskusta.

Perinnän vaiheet - näin perintä etenee

  1. Alkuperäinen eräpäivä ohitetaan: Laskun alkuperäinen eräpäivä on mennyt, mutta velallinen ei ole maksanut velkaa.
  2. Muistutusvaihe: Velkoja lähettää velalliselle maksumuistutuksen laskun erääntymisen jälkeen. Yleensä annetaan toinen eräpäivä, jolloin velka tulee maksaa. Tässä vaiheessa saatetaan periä muistutuskuluja ja viivästyskorkoja.
  3. Vapaaehtoinen perintä: Jos velalliselle lähetetty muistutus ei johda maksuun, saatava siirtyy perintäyhtiölle. Perintäyhtiö ottaa yhteyttä velalliseen ja vaatii maksun suorittamista (=maksuvaatimus). Tässä vaiheessa saatavaan lisätään perintäkuluja.
  4. Maksujärjestelyn neuvottelu: Velallinen voi neuvotella perintäyhtiön kanssa maksusuunnitelman muodostamisesta. Tässä vaiheessa mietitään yhdessä ratkaisuja, joiden avulla velka voidaan hoitaa pienemmissä erissä tai pidemmällä aikavälillä.
  5. Oikeudellinen perintä: Jos vapaaehtoinenkaan perintä ei johda maksuun eikä velallisella ole halukkuutta maksujärjestelyiden neuvotteluun, perintä voi edetä oikeudelliseen vaiheeseen. Oikeudellisessa perinnässä velkoja tai perintäyhtiö tekee kanteen eli nostaa oikeusjutun velallista vastaan. Kanne annetaan käsiteltäväksi tuomioistuimelle, joka tutkii asian ja tekee päätöksen maksuvelvollisuudesta.
  6. Tuomioistuimen päätös ja täytäntöönpano: Tuomioistuin käsittelee kannetta ja antaa päätöksen maksuvelvollisuudesta. Jos tuomio määrää velallisen maksamaan velan, tulee velallisen noudattaa tuomion määräystä. Mikäli velallinen ei maksa, voidaan asian viedä ulosottoon, jossa viranomaiset vastaavat velan täytäntöönpanosta.
  7. Ulosottovaihe: Ulosottoperintään siirtyminen tarkoittaa, että ulosottoviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin saadakseen velan perittyä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi palkan tai omaisuuden ulosmittausta.

Oikeudellinen perintä on perintäprosessin vakavampi vaihe ja siihen liittyy usein lisäkuluja sekä seurauksia velalliselle, kuten luottotietojen menetys. Siksi on suositeltavaa yrittää sopia velan maksamisesta jo vapaaehtoisen perinnän aikana esimerkiksi neuvottelemalla maksusuunnitelmasta.