Skip to content

Ylläpidä hyviä asiakassuhteita ja yrityksesi mainetta perinnän avulla

shutterstock_2175419615

Syitä siihen, miksi asiakas jättää laskun maksamatta on lukemattomia. Väärät tiedot laskussa, unohdus, huono rahatilanne.. oli syy mikä tahansa, jokainen varmasti ymmärtää, että ostotapahtuma on sopimus, josta on pidettävä kiinni. Perintäpalvelun käyttö on siis normaali ja oleellinen osa yrityksen talouden hallintaa. Perintäpalvelu on tehokas ratkaisu saatavien hallintaan, auttaen parantamaan kassavirtaa ja vähentämään luottotappioita.

Kun perintäprosessin toteuttaa ammattimaisesti ja kunnioittavasti, ylläpitää se samalla hyviä asiakassuhteita ja näin vältetään negatiivisia vaikutuksia yrityksen maineeseen.

➡️ Lue myös: Näin valitset yrityksellesi parhaan perintätoimiston

Miten ammattimainen perintä auttaa säilyttämään asiakasuskollisuutta

Kun asiakas kohdataan empaattisesti ja asiantuntevasti, voi se vähentää asiakkaan halua siirtyä kilpailevalle yritykselle. Ammattimainen perintäpalvelu kohtelee asiakkaita kunnioittavasti ja ymmärtäväisesti, ottamalla huomioon heidän tilanteensa ja mahdolliset maksuvaikeudet.

Ammattimaiset perintäpalvelut ovat valmiita neuvottelemaan maksujärjestelyistä ja tarjoamaan joustavia ratkaisuja asiakkaille, jotta he voivat suorittaa maksunsa kohtuullisella aikataululla. Tämä osoittaa asiakkaalle, että yritys on kiinnostunut auttamaan heitä ratkaisemaan maksuvaikeutensa eikä ainoastaan perimään saataviaan.

Ammattimainen perintäpalvelu ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja pyrkii löytämään ratkaisun, joka soveltuu molemmille osapuolille. Tämä yksilöllinen lähestymistapa voi vahvistaa asiakassuhdetta ja lisätä asiakasuskollisuutta.

Hyvän perintäprosessin osatekijät

Informaation selkeys, helppo yhteydenpito perintäpalveluyritykseen ja järkevät neuvotteluratkaisut ovat avainasemassa positiivisen asiakaskokemuksen aikaansaamisessa perintätilanteessa.

Sanomattakin on selvää, että perintäpalvelu käyttää ammattimaisia ja laillisia menetelmiä perinnässä. Tämä luo turvallisuuden tunnetta asiakkaalle, eikä asiakas koe olevansa epäoikeudenmukaisesti kohdeltu tai vaarassa menettää oikeuksiaan.

Viestinnän tärkeys

Hyvä perintäpalvelu pitää asiakkaan ajan tasalla perintäprosessin etenemisestä ja tarjoaa selkeää tietoa heidän maksuvelvollisuuksistaan. Avoin ja rehellinen viestintä auttaa säilyttämään luottamuksen asiakkaan ja yrityksen välillä.

Uuvan asiakkaana pystyt aina seuraamaan laskutus-ja/tai perintäprosessin etenemistä reaaliajassa. Palvelustamme näet kaiken mahdollisen saataviesi tilanteesta. Asiakaspalvelumme auttaa niin yritysasiakkaitamme kuin velallisiakin rautaisella asiantuntemuksella ja empaattisella otteella, joten mahdollisiin ongelmiin on aina löydettävissä ratkaisu.